SAAT : 17:28:41
NAMAZ VAKİTLERİ İMSAK 03:12GÜNEŞ 05:04ÖĞLE 12:39İKİNDİ 16:36AKŞAM 20:03YATSI 21:46

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Derneğimiz 1979 yılında kurulmuş olup halen Bulancak Sarayburnu Camii’nin yapımını sürdürmektedir.

Derneğin Adı

BULANCAK SARAYBURNU CAMİİ VE KÜLLİYATINI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

Derneğin Merkezi

Giresun İli, Bulancak İlçesi

Derneğin Amacı

Dernek, Bulancak Sanayi Mahallesinde bulunan “Sarayburnu Camii” olarak bilinen camii inşaatını ve külliyatını tamamlamak ve yaşatmak, eski tarihi eserlerin restorasyonunu yapmak, milli kültürünü yaşatmak, duyarlı insan ve duyarlı çevre oluşturmak ve insanlar arası yardımlaşmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.
 

Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Camii inşaatını ve külliyatını tamamlamak-yaşatmak için her türlü mal ve hizmeti satın almak, özgün mimarisine uygun olarak iç mefruşatını dizayn etmek ve yukarıdaki amacın gerçekleşmesi için gerekli her türlü yasaların verdiği faaliyeti yapmak.

2. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet ortamında web sayfası hazırlamak.

5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

8. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak.

12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetleri yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

16.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

17. Ayrıca Dernek, yardımlaşmayı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönetim kurulu kararı ile ayni ve nakdi yardımda bulunabilir, ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönetim kurulunun belirlediği miktarda burs verebilir.

NOT

( Burs için yeterli kaynak olmadığından şu an burs verilememektedir..)

Derneğin Yönetim Kurulu

Yusuf Ziya SİPAHİ (Dernek Başkanı)
Mustafa ORAL ( Başkan Yardımcısı)
Çağlayan ARSLAN ( Muhasip )
Ahmet GÜNDOĞDU ( Sekreter )
Hicabi DİZDAR ( Üye )